4 of 16

comments

Delete Confirmation

Media

faktorisering.mp4
2.11MB
Vi bruker "brute force"-algoritmen til å faktorisere 231.
Comments Disabled