5 of 16

comments

Media

fibonaccitall.mp4
2.6MB
Vi bruker regneark til å finne de 30 første tallene i Fibonaccis følge, og å finne kvotienten mellom to etterfølgende tall i følgen.
Comments Disabled