3 of 16

comments

Media

eratosthenes.mp4
3.98MB
Viser hvordan vi bruker Eratosthenes' sold  til å finne en liste med primtall.
Comments Disabled