5 of 8

comments

Media

Periodisitet.mp4
801.53KB
Illustrerer hva man mener med at en funksjon er periodisk
Comments Disabled