4 of 8

comments

Media

funksjoner 01.mp4
2.29MB
Viser hvordan man avgjør om f(x) = |x| er kontinuerlig i x = 0
Comments Disabled