38 of 41

comments

Media

polynomdivisjon 01.mp4
2.18MB
Viser hvordan man utfører en polynomdivisjon. Divisjonen går opp
Comments Disabled