37 of 41

comments

Media

l og u av hoyere grad 03.mp4
7.2MB
Viser hvordan man løser en ulikhet av høyere grad enn 1
Comments Disabled