36 of 41

comments

Media

l og u av hoyere grad 02.mp4
2.1MB
Viser hvordan man løser en fjerdegradslikning når likningen ikke har ledd av første og tredje grad
Comments Disabled