6 of 14

comments

Media

R-M_24_panel.mp4
66.08MB
Поредица симулации за изследване на дизайн на 24 портов разпределителен панел.Елиминиране на необходимостта от създаване на скъп формообразуващ инструмент за прототипиране на предварителен етап от проектирането.
Comments Disabled