comments

Media

rekursjon.mp4
4.22MB
Om rekursjon, altså at en funksjon kaller seg selv
Comments Disabled