1 of 7

comments

Media

Areal under en graf.mp4
1.67MB
Viser eksempler på hvordan integrasjon kan brukes til å finne arealet under en graf
Comments Disabled