comments

Media

ti-nspire.mp4
84.86MB
I dette seminaret ser vi på hvordan vi kan anvende differenskvotient og tangent for å se hvordan derivatet vokser frem fra en funksjonskurve. I tillegg analyserer vi en tredjegradsfunksjon visuelt, for å se hvordan vi kan tilnærme oss integralet til denne funksjonen.
Comments Disabled