comments

Media

01 - Digital kompetanse i matematikk.mp4
53.57MB
Digital kompetanse i matematikk handler blant annet om å kunne bruke digitale verktøy til utforsking, beregninger og kommunikasjon. Hvordan kan digitale verktøy bidra til å fremme læring og forståelse i matematikkfaget?
Comments Disabled