comments

Delete Confirmation

Media

10.27.2016-11.02.mp4
12.85MB
.Net is een object georiënteerde omgeving waarbij functies zijn ondergebracht in klassen. Een klasse is een geheel van methoden en eigenschappen. Je kan programma’s schrijven in C# zonder ook maar een keer aan object georiënteerd te denken. Het is m.i. echter aangeraden vanaf het begin op een object georiënteerde manier te denken en te programmeren. Zelfs al heb je in het begin nog geen al te goed begrip van wat dat eigenlijk nu juist is.