5 of 7

comments

Media

Integrasjon av diverse funksjoner.mp4
1.63MB
Viser eksempler på integrasjon av polynomfunksjoner, rasjonale trigonometriske funksjoner og eksponentialfunksjoner.
Comments Disabled