comments

Media

geogebra 03.mp4
2.56MB
Viser en studie av eksponentialfunksjonen x^n når man bruker glidere til å variere n
Comments Disabled