42 of 42

comments

Media

regneregler i algebra 02.mp4
1.35MB
Viser hvordan man avgjør om en relasjon er refleksiv, symmetrisk og transitiv
Comments Disabled