comments

Media

MindManager Oppgaver og Ressurser.mp4
82.79MB
En introduksjon til Mindmapping, MindManager. Med fokus på oppgaver og ressurser.
Comments Disabled