11 of 16

comments

Media

ni og elleve prove.mp4
4.02MB
Vi bruker nier- og elleveprøven til å verifisere om en multiplikasjon er korrekt.
Comments Disabled