comments

Media

funksjoner 02.mp4
3.6MB
Viser hvordan man finner asymptotene til  en rasjonal funksjon
Comments Disabled