11 of 14

playlist

Media

VRZ Cargo vagon.mp4
5.08MB
Вагоно-ремонтен завод - Карлово АДРеверсивен инженеринг при проектиране в 3D на железопътен вагон по лицензна чертожна документация от комбинирани източници за съставните компоненти
Comments Disabled