1 of 16

comments

Media

addisjon i femtallsystemet.mp4
2.38MB
Vi sammenlikner addisjon i titallsystemet og femtallsystemet.
Comments Disabled