35 of 41

comments

Media

l og u av hoyere grad 01.mp4
3.1MB
Viser hvordan man løser en fjerdegradslikning når to av løsningene allerede er kjent
Comments Disabled