14 of 16

comments

Media

subtraksjon i femtallsystemet.mp4
2.56MB
Vi sammenlikner subtraksjon i titallsystemet og femtallsystemet.
Comments Disabled