1 of 10

comments

Media

geogebra 08.mp4
5.83MB
Viser hvordan man bruker funksjonen "Integral" i GeoGebra til å beregne arealet under en kurve, og "IntegralMellom" til å beregne arealet mellom to kurver
Comments Disabled