40 of 41

comments

Media

regneregler i algebra 01.mp4
1.6MB
Viser hvilke algebraiske regler som inngår i løsning av en likning
Comments Disabled