39 of 41

comments

Media

polynomdivisjon 02.mp4
3.7MB
Viser hvordan man utfører en polynomdivisjon. Divisjonen gir rest
Comments Disabled